Protocolo de proteción de datos

Co fin de dinamizar as relación cos nosos clientes, estamos implantando o protocolo conet3.0. Co fin de mellorar a xestión de datos.